Pomade Heavy Hold

320.000 

?Độ giữ nếp cao (9/10)
?Độ bóng cao
?Hương CoCa
?Thích hợp cho tóc cứng và chưa vào nếp.

Tư vấn hỗ trợ

Danh mục


Share
Call Now Button